SHADOW solskärm horisontal

Vägledning vid projektering

Antal lameller

4

5

6

7

8

9

10

Utsprång mm

660

825

990

1155

1320

1485

16509

 

 

 

Aluminiumhuset

 

 

Stenyxegatan 16

Tel 040-93 45 00

E-post: info@aluminiumhuset.se

213 76 Malmö

Fax: 040-667 57 10

Hemsida: www.aluminiumhuset.se